Ирина Манушева

Преводач на художествена, хуманитарна и научнопопулярна литература

imanusheva@abv.bg

 

Няколко думи за мен…

Като малка криех фенерче под възглавницата си, за да мога да чета нощем. За да хапна нещо на масата, трябваше да ми пъхнат книжка в ръцете. Колкото повече пораствах, толкова повече обичах книгите. Сега, няколко десетилетия по-късно, със същата жар ги превеждам. А най-голямото ми щастие са три прекрасни деца, под чиито възглавници вече също се крият фенерчета…

… и няколко по-формални:

Средно образование: Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски”

Висше образование: СУ “Св. Климент Охридски” – Философия (магистър); Английски език и литература

Езици: английски и руски език

Професионален опит:

 • Редактор в сп. “На ръба” (2000-2001 г.)
 • Учител по английски език и философия в ЧСОУ “Дрита” (2002-2007 г.)
 • Инструктор по първа помощ към FirstAidBg.com (2006-2016 г.)
 • Преводач на свободна практика от 2000 г. досега

 

Оттук-оттам:

 

Интереси в областта на преводите:

 • Художествена литература
 • Детско-юношеска литература
 • Философия и психология
 • Възпитание, образование и педагогика
 • Научнопопулярна литература
 • Пътешествия, туризъм и алпинизъм
 • Популярна медицина, първа помощ, оцеляване и спасително дело

 

Редакции:

 • Първа помощ. Превенция на злополуки (адаптиран превод). БЧК, 2003
 • Валстрьом, Б. За радиацията на обикновен език. Тита Консулт, 2004
 • Ръководство за действия при бедствия, аварии и катастрофи. УАСО, 2007,  2011 (съавтор, съставител и редактор)
 • М. Манушева. Първа помощ за родители и работещи с деца, Кратък практически наръчник. FirstAidBg.com, 2020